Vart är min backup?

Vart är min backup?

Vi lagrar din backup på våra servrar som tas en full backup varje 7de dag samt en inkrementell backup varje natt för att alltid hålla din hemsida/webbshop säker och för att kunna göra en snabb återläsning vid behov.

Om du inte har backup i dagsläget rekommenderar vi verkligen att detta beställs då det är mycket malware attacker som pekas mot WordPress och andra CMS system. Det går även en hög våg av SQL.Injection attacker som har för avsikt att stjäla betalningsinformation, lösenord och annan känslig information. vi har även därför valt att inte ha våra SQL servrar öppna mot nätet och endast hålla interna anslutningar mot varje host.

Vi rekommenderar att alla WordPress kunder installerar WordFence på sina WordPress webbplatser, oavsätt om du hanterar känslig data eller inte. Detta gör det svårare för en attackerare att komma åt sådan information.

Artikeldetaljer

Artikel-ID:
6
Kategori:
Betyg :
Copyright © Setup IT AB 2021.

Proudly Powered by Help Desk Software, in partnership with .